Daftar Isi
<< Go Back


DAFTAR lSI

 

PENGANTAR – Perlunya penyelidikan ……………………………………………..   

Perlunya Nubuatan ………………………………………………………………………..  

Daftar lsi ………………………………………………………………………………………. 

PARADOKS ………………………………………………………………………………….

“Gunung-Gunung Tembaga” …………………………………………………………… 

Sejarah dari Gunung-Gunung itu Yang Sesungguhnya ……………………….  

Sidang yang Menang itu! ………………………………………………………………..  

Apabila Sidang dilambangkan sesuai dengan Gunung-Gunung itu ………

Lembah yang terletak di antara Kedua Gunung itu ………………………….   

Keempat Kereta itu ……………………………………………………………..

Mengapa Kereta melambangkan sebuah Sidang?…………………………….. 

Kereta yang Pertama ……………………………………………………………………. 

Kereta yang Kedua ……………………………………………………………………….. 

Kereta yang Ketiga  ……………………………………………………………………….  

Kereta yang Keempat …………………………………………………………………….

Nama dari Kereta yang Terakhir itu ………………………………………………….  

Pasangan Kuda Dauk dan Pasangan Kuda Teji — 

Kepemimpinan Rangkap ………………………………………………………………..  

Pasangan Kuda Teji membawa Kereta itu menuju ke

Tanah Perjanjian …………………………………………………………………………..

Negeri Selatan ……………………………………………………………………………..

“Tujuan Pergerakan dalam Timbangan” ……………………………………………    

“Terancam oleh Penyesuaian Duniawi” ……………………………………………. 

“Suatu Pembangunan diperlukan” ……………………………………………………  

Kepada Saudara-Saudara Pemimpin ……………………………………………….  

Sepatah kata kepada Umat Pilihan Allah Mereka

yang 144.000 itu!   …………………………………………………………………………    

 

 

ELLEN G. WHITE:

        “Ada terdapat 2 (dua) kerajaan di dunia ini, yaitu kerajaan Kristus dan kerajaan milik Setan. Pada salah satu dari kerajaan inilah masing-masing kita berada. Dalam doa-Nya yang indah bagi para murid-Nya, Kristus mengatakan : ‘Aku memohon bukan agar Engkau mengambil keluar mereka dari dunia ini, melainkan agar Engkau berkenan melindungi mereka daripada kejahatan. Mereka itu bukan dari dunia ini, sama seperti Akupun bukan dari dunia ini. Sucikanlah kiranya mereka itu oleh kebenaran-Mu : Firman-Mu itulah kebenaran. Sebagaimana Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia ini, demikian itu pula telah Ku utus mereka itu ke dalam dunia.’ Yahya17 : 15 – 18.” — Counsels on Health, p. 591.

        “Hanya terdapat 2 (dua) t e m p a t di dalam alam ini di mana dapat kita menempatkan segala perbendaharaan kita, — di dalam perbendaharaan rumah Allah a t a u di dalam perbendaharaan Setan; maka semua yang t i d a k diserahkan bagi tugas pekerjaan Allah akan diperhitungkan pada pihak Setan.” Counsels on Stewardship, p. 35.

***

 

 126 total,  1 views today

 

<< Go Back

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart