DAFTAR ISI
<< Go Back


DAFTAR ISI:

 

PENGANTAR

DALAM CARA BAGAIMANAKAH INJIL TELAH DIBERIKAN ?

Caranya Allah Berbicara kepada Kita

Bagaimanakah Injil Diungkapkan, Dan Diinterpretasikan Dengan Sepatutnya?

Dosa Melawan Roh Suci, Apakah itu?

MEMPERKENALKAN KRISTUS PENEBUS KITA

Tiga Hari dan Tiga Malam di Dalam Hati Bumi

Persiapan Paskah

TIGA HARI DAN TIGA MALAM DI DALAM HATI BUMI

Daftar Waktu Semenjak Dari Paskah Sampai Kepada Kebangkitan

NUBUATAN DARI DANIEL DAN WAHYU DARI YAHYA

BERISIKAN SEJARAH DUNIA

LAMBANG DARI DUNIA, Daniel 2

SEJARAH DUNIA DALAM SIMBOL-SIMBOL BINATANG

Lambang dari Sayap dan Tulang-tulang rusuk

Bangkitlah, makanlah daging yang banyak

Tercabut Sayap-sayap dari singa itu

Hati manusia diberikan kepadanya

BERUANG DAN HARIMAU KUMBANG

Domba Jantan dan Kambing Jantan

Kerajaan tembaga memerintah dunia

BINATANG YANG TAK TERGAMBARKAN,

Daniel 7 : 7

Usaha-usaha untuk mendirikan pemerintahan-pemerintahan Agama

NAGA MERAH, Wahyu 12 : 3

Perang di dalam sorga

Waktu tercampak keluar

Tanduk-tanduk dan kepala dari naga

Mahkota-mahkota dari naga itu

Penuduh saudara-saudara

SIDANG ALLAH DALAM LAMBANG SEORANG WANITA, Wahyu pasal 12

Mahkota dua belas bintang di dalam wasiat baru

BINATANG YANG MENYERUPAI HARIMAU KUMBANG, Wahyu 13 : 1 – 10

Mahkota-mahkota dan tanduk-tanduk

Tanduk-tanduk dan kepala-kepala semuanya ada

Lambang dari kepala-kepala

Sebuah kepala terluka membawa mati

Lukanya yang membawa mati itu sembuh

Seluruh dunia heran akan binatang itu

Nama hojat

Memisahkan lalang-lalang dari pada gandum

Menaruh percaya pada manusia ialah jerat iblis yang pasti

Ringkasan singkat dari hal binatang yang menyerupai harimau kumbang

BINATANG YANG BERTANDUK DUA, Wahyu 13 : 11 – 18

BINATANG MERAH KIRMIZI, Wahyu 17

PEREMPUAN ITU DUDUK DIATAS “BINATANG”, “KEPALA-KEPALA” DAN DIATAS “BANYAK AIR” – Wahyu pasal 7

Siapakah perempuan yang duduk di atas Binatang itu ?

Sudah berapa lamakah adanya perempuan itu ?

TANDUK YANG SANGAT BESAR DARI DANIEL 8 : 9

Kekuasaan Romawi bukan miliknya sendiri; Mengerti kalimat-kalimat gaib

Tanduk mengungkapkan apa yang binatang itu gagal melaksanakan

Menggugurkan bala tentara dan bintang-bintang

Yang sehari-hari itu dan tempat kesucian dihempaskan ke tanah

Bagaimana gereja dikapirkan ?

Bagaimana penyembahan berhala merayap masuk ke dalam sidang

RINGKASAN

Tanduk itu “Memikul Pemerintahan atas seluruh bumi”

Sabat itu “Diinjak-injak” hanya sekali

Perbaktian rangkap dua sepanjang zaman

BINATANG (666), NABI PALSU, IBU SEGALA SUNDAL, ORANG DURHAKA ITU, SIAPAKAH MEREKA ITU ?

Kebinasaan dari binatang dan nabi itu

Kebinasaan dari “Orang Durhaka” itu

Ibu dari segala sundal bukan binatang itu

Saat dari kebinasaan perempuan itu

Siapakah nabi palsu itu ?

Perempuan itu duduk di atas kepala-kepala

Perempuan itu duduk menunggangi binatang

Cawan, perhiasan-perhiasan, dan warna-warna yang menyolok

Ringkasan

MEREKA YANG 144.000 ITU – Wahyu Tujuh dan Empat belas

Mereka yang 144.000 itu dimeteraikan selagi di dalam sidang

Hamba-hamba Allah dalam masa penuaian

Adakah mereka yang 144.000 itu laki-laki dan perempuan ?

PADA SAAT MASA KASIHAN BERAKHIR KUBUR-KUBUR BERHENTI – Wahyu 14 dan 15

MATIUS PASAL DUA PULUH EMPAT DAN TANDA-TANDA DARI KEDATANGAN KRISTUS

Diperuntukkan bagi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh

Sepuluh Anak Dara – Matius 25

Ringkasan dari Sepuluh Anak Dara itu

TUJUH METERAI DAN TEMPAT KESUCIAN

Rencana penyelamatan mendahului kejatuhan

Apakah tempat kesucian itu tempat yang abadi dari Tahta Allah ?

Dimanakah Tahta itu terlihat oleh Yahya ?

Pehukuman dan Meterai-meterai – Wahyu pasal 4

Laut Kaca

Pembukaan kitab itu

Meterai-meterai itu sesuai masa-masa periodenya, – Wahyu pasal 6

Arti dari semua kuda-kuda itu dan para penunggangnya

Meterai Pertama – Kuda Putih

Pengendara yang pertama

Meterai yang kedua – Kuda Merah

Pengendara pada Kuda Merah itu

Meterai yang ketiga – Kuda Hitam

Neraca-neraca timbangan di dalam Tangan Pengendaranya

Minyak dan Air Anggur janganlah dirusakkan

Meterai yang keempat

Meterai yang kelima

Meterai yang keenam

Meterai yang ketujuh, Wahyu 8 : 1 – 5

Gambaran Reformasi

Ringkasan dari permulaan dan berakhirnya meterai-meterai

GANDUM DAN JELAI MASING-MASING SEDINA HARGANYA

Penunjuk waktu Zaman Dahulu

Panggilan di Pagi Hari

Panggilan Kedua pada Jam Tiga

Panggilan Jam Enam dan Jam Sembilan

Panggilan Jam Sebelas

Mengapa kamu berdiri-diri saja menganggur ?

Yang terakhir menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir

Bayarkanlah upah mereka

Mengapa pada pagi-pagi sekali ?

Tujuh pergerakan yang universal

Alasan mengapa tiga jam bagi setiap pergerakan

MENGAPA MILLER KELIRU: APAKAH ARTI AIR BAH ITU BAGI KITA ?

Air bah Contoh dari kebinasaan orang-orang jahat

Kesamaan air bah dengan paskah dan penyaliban

Arti dari bulan pertama dan bulan kedua

Kain dan Habil

KAABAH YANG PETAMA DAN YANG KEDUA -CONTOH DAN CONTOH SAINGAN

Kaabah yang kedua

Perbedaan antara biasa dan rohani di antara kedua kaabah itu

Kaabah yang pertama lahiriah adalah lebih besar, tetapi kaabah yang kedua rohaniah adalah lebih besar

Saat bagi pembangunan kaabah contoh saingan itu (Sidang)

Tiga keputusan yang dikeluarkan sebelum kaabah dibangun

Tuduhan-tuduhan palsu dan berbagai alasan maaf

Keberatan-keberatan melawan saluran yang mungkin Allah gunakan

Keputusan kedua untuk membangun “Kaabah itu”

Keputusan ketiga untuk membangun “Kaabah itu”

Saat bagi pendirian sidang yang benar itu

Kekuasaan umat Allah untuk membangun rumahNya

Hasil dari mematuhi firman Allah

ZAKHARIA 4

Kedua pipa keemasan itu

Tujuh pelita

Tujuh pembuluh keemasan

Mana yang diilhami dan mana yang tidak

SUNGAI DAR KHAYALNYA YEHEZKIEL

Yehezkiel 47

PEMBENARAN OLEH IMAN; APAKAH INI ?

Semua berkat yang tertulis dalam pasal-pasal terdahulu akan dipahami berikut ini
 

 66 total,  2 views today

 

<< Go Back

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart