Pengantar
<< Go Back


 

Prakata

Maksud dari buku ini ialah untuk mengungkapkan kebenaran dari hal mereka yang 144.000 itu yang disebut di dalam Wahyu pasal 7; namun tujuan utama daripada publikasi ini adalah untuk memulaikan suatu reformasi di antara umat Allah. Kebenaran yang terkandung di sini terbagi dalam tujuh bab, yang memberikan bukti dari tujuh segi yang berlainan, untuk menghilangkan setiap keragu-raguan ataupun kekacauan. Pokok persoalan ini diperjelas dengan menggunakan Alkitab dan tulisan-tulisan sajian dari Roh Nubuatan.

Kebenaran yang diungkapkan di sini adalah sangat penting bagi sidang di waktu ini karena bahaya-bahaya yang diramalkan yang tak lama lagi akan dihadapi oleh umat Allah. Kebenaran ini menyerukan perlunya suatu tindakan yang pasti oleh pihak orang-orang percaya untuk memisahkan diri mereka dari semua perkara dunia dan keduniawian; untuk menggantungkan diri mereka pada Batu Karang itu oleh penurutan kepada semua kebenaran yang dikenal di dalam organisasi ini, kalau saja kita harus meluputkan diri dari kehancuran yang besar itu. “Suara Tuhan berseru-seru kepada negeri itu, maka orang yang bijaksana akan melihat nama-Mu : ‘Dengarlah olehmu akan tongkat itu, dan akan Dia yang telah menentukannya.”Mikha 6 : 9.

 

Penulis.

 

DAFTAR POKOK MASALAH

  

Prakata.

Perincian Pokok-Pokok Masalah.

Pendahuluan.

BAB I

SERATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU

BAB II

EMPAT KELAS ORANG-ORANG TEBUSAN

BAB III

E S A U  DAN J A K U B

BAB IV

SIAPAKAH ISRAEL YANG DIJANJIKAN ITU ?

BAB V

NUBUATAN YEHESKIEL PASAL EMPAT.

BAB VI

IKHTISAR DARI PASAL-PASAL BUKU YESAYA.

BAB VII

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DARI MIKHA PASAL EMPAT?

 

Ringkasan dari Pelajaran-pelajaran Reformasi – Apakah yang membuat Orang menjadi Kapir?

Ringkasan dari hal mereka yang 144.000 itu.

Bagan Ringkasan dari hal Kedua Pelajaran itu.

Bagaimanakah memeriksa semua isi yang disajikan, jika benar Otentik.

Mikha pasal Enam dan Tujuh – Nubuatan mengenai Buku ini, Masanya yang tepat bagi Penerbitannya.

Kewajiban – Siapa yang menerima Kebenaran.

Tantangan-tantangan yang akan timbul.

 

 

 131 total,  1 views today

 

<< Go Back

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart