Halaman depan

Himbauan perkenalan dari Yizriel

Daftar Isi

Hosea pasal satu dan dua

Periode sejarah wasiat lama

Periode sejarah wasiat baru

Semangat jiwanya untuk mendapatkan jumlah-jumlah keanggotaan yang besar

Tongkat dari hukuman Allah

Lembah Akhor contoh

Lembah Akhor contoh saingan itu

Anak sulung buah-buah pertama

Pembaharuan mereka secara mutlak, yang berakhir dalam keamanan yang sempurna

Menyerang melawan pekabaran itu

KemurahanNya

Baju Babilonian di waktu ini

Yang mengingini perak dan emas

Hamba-hambaNya di masa depan

Mengawasi kawanan domba itu

Buah-buah kedua

Bapa, Ibu dan Anak-anak

Menyelidiki sendiri secara pribadi

Penolakan mereka menentang nabi-nabi

Lembah Jizriel

Pergerakan anggota-anggota biasa

Anak-anak sundalnya --- "Lalang-lalang itu"

Pihak anggota biasa untuk membangunkan pihak kependetaan

Dimanakah perbendaharaan rumah Allah itu ?