Halaman Depan

Daftar Isi

Kaabah yang manakah yang dibersihkan dan apakah yang telah mencemarkannya ?

Kapankah perhitungan hari dimulai ?

Kapankah penghitungan Tahun Iberani dimulai ?

Apakah Paskah dan penguburan itu pada hari yang sama ?

Apakah pekerjaan Tongkat Gembala memiliki sesuatu contohnya ?

Empat angin -- apakah itu ?

Seratus empat puluh empat ribu ataukah suatu rombongan besar ?

Haruskah kita percaya ataukah meragukan ?

Akan sampaikah semua orang pada masa bela-bela itu?

Apakah bela-bela itu akan jatuh atas Laodikea ataukah atas Babil ? 

Apakah binatang itu berupa suatu penguasa dunia dan suatu penguasa agama ? 

Mengapa kedua khayal itu tidak sama ? 

Lautan api yang bernyala-nyala ataukah padam selama millenium ?

Hanya sebagian yang tidak diinjak ? 

Siapakah yang mengeluarkan keputusan yang ketiga ? 

Apakah tahun 546 ataukah tahun 547 sebelum tarikh masehi ?

Apakah semua ataukah yang sisa ?

Apakah banyak atau sedikit yang selamat ? 

Pada pihak manakah anda ingin berada ? 

Menyelamatkan sidang ataukah dunia ? 

Apakah disucikan oleh Allah atau oleh Setan ?

Apakah bayi-bayi dan orang-orang kapir selamat ataukah binasa ?

Apakah pengumpulan dari segala bangsa itu meliputi juga semua orang kulit berwarna ? 

Dapatkah bangsa-bangsa kapir mempusakai kerajaan itu ? 

Siapakah wanita yang pincang ? 

Apakah menikah ataukah membujang ? 

Apakah hukum tidak berlaku lagi ? 

Bukankah kita sudah lepas dari mematuhi Hukum itu ?

Untuk maksud apakah sesuatu yang sama dilarang dibuat ?