Traktat IX – Tengok … Aku jadikan segala perkara baru
<< Go Back


Halaman depan

Daftar isi

“TENGOK, AKU JADIKAN SEGALA PERKARA BARU”

Seribu Tahun

Didiami atau sunyi sepi ?

Pada kedatangan Kristus

Orang-orang benarlah yang “Tertinggal”

Yang disucikan — Mereka yang akan berdiri untuk selama-lamanya

Pembaharuan bumi

Alasan-alasan sehat selanjutnya

Langit pada mula pertama

Binasanya sistem pemanasan bumi

Tata Surya

Segala langit perlu diperbaharui kembali

Akan “Memulihkan Segala Perkara” Matius 17 : 11

Peristiwa-peristiwa masa seribu tahun yang penting

PembunuhanNya terhadap orang-orang jahat

Dibunuh tepat sebelum masa seribu tahun itu

Orang-orang suci berpindah ke bola bumi yang lain

Setan dibiarkan sendiri

Pemeriksaan hukum selama masa seribu tahun itu

Sesudah pemeriksaan hukum

Setan dilepaskan untuk sementara

Kematian yang kedua

Bagaimanakah patut kamu melakukan dirimu ?

MENDIRIKAN KERAJAANNYA

Hari-hari dalam mana Kerajaan itu diperdirikan

Pekerjaan pembalasan dari kerajaan itu

Damai yang sempurna dan keamanan yang mutlak

Sebelum berakhir masa kasihan

Di mana Kerajaan itu berdiri; Di sana Dosa tak terdapat

Kembalinya orang-orang Yahudi ke Yerusalem

Mengenali mereka 144.000 orang itu

Buah-buah pertama hasil penuaian

Suatu kelas orang-orang yang tidak tercemar dengan perempuan-perempuan

Menghimpun suatu kelas orang-orang yang tercemar dengan perempuan-perempuan, suatu rombongan buah-buah kedua

Di dalam mulut mereka tidak terdapat tipu

Sesudah angin-angin dilepaskan dan sedang meniup

Orang-orang yang melihat Raja

“Dengarlah olehmu akan Tongkat, dan akan DIA yang telah menetapkannya.” Mikah 6 : 9

Perbuatan di dalam Laodikea merupakan Contoh bagi yang di dalam Babilon

Sidang Kerajaan yang ke Delapan, akan tetap suci

Lima kelompok di dalam kerajaan

Ringkasan dari buah-buah pertama dan buah-buah kedua

“Senantiasa berada bersama dengan Tuhan” 1 Tesalonika 4 : 16, 17

Segala langit akan berlalu, orang-orang jahat akan berseru kepada gunung-gunung supaya jatuh menimpa mereka

Setan kembali menyesatkan mereka

“Jalan-jalan dahulu kala” Yeremiah 6 : 16

 

 

 75 total,  1 views today

 

<< Go Back

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart